ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 2 วิชาความสำเร็จของคนคิดเป็น

รายละเอียด

หนังสือ How To จิตวิทยาพัฒนาตนเอง โดยนักเขียนที่ทำงานด้านการเขียนนานกว่า 10 ปี รวบรวมแนวทาง วิธีคิด และประสบการณ์ของอาจารย์และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิต คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ปัจจัยที่สำคัญยิ่งกว่าความฉลาดก็คือ คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดีและคิดเป็น เป็นคนที่มีความมุมานะ ไม่ยอมแพ้ และมีความขยันขันแข็ง เพราะหากฉลาดแต่คิดไม่เป็นและไม่ขยัน ก็มิอาจที่จะประสบความสำเร็จได้ ดังคำของศาสตราจารย์ “ไมเคิล แซนเดล” แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่สอนนักศึกษาว่า “ต่อให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์แค่ไหน หากไม่ลงมือเพาะปลูก จะไม่มีวันได้เชยชมดอกผลที่งอกงาม คนเราเช่นกัน ต่อให้ฉลาดมากแค่ไหน หากคิดไม่เป็น ไม่ขยัน ก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จ” “ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 2 วิชาความสำเร็จของคนคิดเป็น ฉบับปรับปรุงใหม่” เล่มนี้ จะสอน “วิชาความสำเร็จของคนคิดเป็น” จากประสบการณ์ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่จะช่วยให้คุณมีวิธีคิดดีในด้านการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างอุปนิสัยที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต

ราคา 330 บาท

OUR BOOKS

GIVE AND TAKE พลังแห่งการให้ และรับ

คนรวยทำงานเร็ว

คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก

Grit : Why passion and resilience are the secrets to success

ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสำเร็จต้องกล้าฉีก

รางวัลใหญ่เป็นของคนที่รู้จักเล่นเกมยาว THE LONG GAME

คนสำเร็จ เขามีนิสัยแบบไหน

Ego is the enemy ตัวคุณคือศัตรู

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration