(ภาษาอังกฤษ) The obstacle is the way

รายละเอียด

1 Wall Street Journal Bestseller The Obstacle is the Way has become a cult classic, beloved by men and women around the world who apply its wisdom to become more successful at whatever they do. Its many fans include a former governor and movie star (Arnold Schwarzenegger), a hip hop icon (LL Cool J), an Irish tennis pro (James McGee), an NBC sportscaster (Michele Tafoya), and the coaches and players of winning teams like the New England Patriots, Seattle Seahawks, Chicago Cubs, and University of Texas men’s basketball team. The book draws its inspiration from stoicism, the ancient Greek philosophy of enduring pain or adversity with perseverance and resilience. Stoics focus on the things they can control, let go of everything else, and turn every new obstacle into an opportunity to get better, stronger, tougher. As Marcus Aurelius put it nearly 2000 years ago: “The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way.”

ราคา 680 บาท

OUR BOOKS

(ภาษาอังกฤษ) The pivot year

น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 What I Wish I Knew When I Was 20

The 7 Habits of Highly Effective People อุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง

52 วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม : The Art of Thinking Clearly

เงียบเป็นต่อ : Quiet Impact

Grit : Why passion and resilience are the secrets to success

(ภาษาอังกฤษ) The 33 Strategies of War

เก็บที่นอนก่อนออกไปเปลี่ยนโลก MAKE YOUR BED

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration