(ภาษาอังกฤษ) The Mountain Is You: Transforming Self-Sabotage into Self-Mastery

รายละเอียด

Coexisting but conflicting needs create self-sabotaging behaviors. This is why we resist efforts to change, often until they feel completely futile. But by extracting crucial insight from our most damaging habits, building emotional intelligence by better understanding our brains and bodies, releasing past experiences at a cellular level, and learning to act as our highest potential future selves, we can step out of our own way and into our potential. For centuries, the mountain has been used as a metaphor for the big challenges we face, especially ones that seem impossible to overcome. To scale our mountains, we actually have to do the deep internal work of excavating trauma, building resilience, and adjusting how we show up for the climb. In the end, it is not the mountain we master, but ourselves. All books are signed by THE LIBRARY. . If our product has a problem We are willing to refund immediately (we will pay the shipping fee for you). . To contact You can notify us via this chat. Thank you for supporting us 😊 . “MAY THE FREEDOM BE WITH YOU.”

ราคา 320 บาท

OUR BOOKS

Ego is the enemy ตัวคุณคือศัตรู

ทิ้งนิสัยไม่ดี แล้วจะมีความสุข

กินกบตัวนั้นซะ Eat that frog

ครองใจคนได้ง่ายนิดเดียว : The Rules of People

CHATTER คุมเสียงในหัวได้ชีวิตง่ายทุกเรื่อง

(ภาษาอังกฤษ) THE ART OF WAR : SUN TZU

สโตอิก ปรัชญาเสริมแกร่งเพื่อชีวิตไม่สั่นคลอน

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration