(ภาษาอังกฤษ) The daily stoic

รายละเอียด

Daily doses of practical, uplifting philosophy from the bestselling author of The Obstacle is the Way Where can you find joy? What’s the true measure of success? How should we manage anger? Find meaning? Conquer grief? The answers to these questions and more lie at the heart of Stoic philosophy.

ราคา 775 บาท

OUR BOOKS

(ภาษาอังกฤษ) The laws of human nature

The Mountain is You ก้าวข้ามภูผาในใจคุณ

พลังแห่งความเคยชิน : The Power of Habit

(ภาษาอังกฤษ) The monk who sold his ferrari

ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก

Brian Tracy on The Power of Self-Confidence

พูดให้ง่ายๆ คือไม้ตายของคนเก่ง

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration