(ภาษาอังกฤษ) THE ART OF WAR : SUN TZU

รายละเอียด

The Art of War (Chinese: 孫子兵法; lit. ‘Sun Tzu’s Military Method’, pinyin: Sūnzǐ bīngfǎ) is an ancient Chinese military treatise dating from the Late Spring and Autumn Period (roughly 5th century BC). The work, which is attributed to the ancient Chinese military strategist Sun Tzu (“Master Sun”), is composed of 13 chapters. Each one is devoted to a different set of skills or art related to warfare and how it applies to military strategy and tactics. For almost 1,500 years it was the lead text in an anthology that was formalized as the Seven Military Classics by Emperor Shenzong of Song in 1080.

ราคา 520 บาท

OUR BOOKS

Effortless คนเก่งคิดง่าย ไม่คิดยาก

Grit : Why passion and resilience are the secrets to success

วิชาความสุขที่มีสอนแค่ในฮาร์วาร์ด

พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว

ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ ช่างแม่ง The subtle art of not giving a f

จิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด MINDREADER

จริง ๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวัน : Factfulness

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration