(ภาษาอังกฤษ) THE 5 AM CLUB : Own Your Morning. Elevate Your Life.

รายละเอียด

Robin Sharma introduced The 5am Club concept over twenty years ago, based on a revolutionary morning routine that has helped his clients maximize their productivity, activate their best health and bulletproof their serenity in this age of overwhelming complexity. Now, in this life-changing book, handcrafted by the author over a rigorous four-year period, you will discover the early-rising habit that has helped so many accomplish epic results while upgrading their happiness, helpfulness and feelings of aliveness. Through an enchanting—and often amusing—story about two struggling strangers who meet an eccentric tycoon who becomes their secret mentor, The 5am Club will walk you through:

ราคา 950 บาท

OUR BOOKS

(ภาษาอังกฤษ) The monk who sold his ferrari

ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ ช่างแม่ง The subtle art of not giving a f

โฮโมดีอุส ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ : Homo Deus A Brief History of Tomorrow

(ภาษาอังกฤษ) Kintsugi : Embrace your imperfections and find happiness

ชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวพอที่จะอยู่อย่างอดทน

ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 2 วิชาความสำเร็จของคนคิดเป็น

จงคบค้ากับความร่ำรวย : Attribute of Money

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration