(ภาษาอังกฤษ) The 48 Laws of Power

รายละเอียด

Cunning, instructive, and amoral, this controversial bestseller distills 3,000 years of the history of power into 48 well-explicated laws. Law 1: Never Outshine the Master. Law 3: Conceal Your Intentions. Law 7: Get Others to Do the Work for You, but Always Take the Credit. Law 15: Crush Your Enemy Totally. Law 33: Discover Each Man’s Thumbscrew. These are the laws of power in their unvarnished essence—the philosophies of Machiavelli (The Prince), Sun-tzu (The Art of War), Carl von Clausewitz, Talleyrand, the great seducer Casanova, con man Yellow Kid Weil, and other legendary thinkers and schemers. They teach prudence, stealth, mastery of one’s emotions, the art of deception, and the total absence of mercy. Like it or not, all have practical applications in real life.

ราคา 480 บาท

OUR BOOKS

GRIT : The Power of Passion and Perseverance สิ่งที่ต้องมี…เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต

พลังแห่งการตั้งคำถาม

(ภาษาอังกฤษ) The daily stoic

Ego is the enemy ตัวคุณคือศัตรู

GIVE AND TAKE พลังแห่งการให้ และรับ

CHATTER คุมเสียงในหัวได้ชีวิตง่ายทุกเรื่อง

พลังแห่งความเคยชิน : The Power of Habit

2030 อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration