(ภาษาอังกฤษ) The 33 Strategies of War

รายละเอียด

Spanning world civilizations, synthesizing dozens of political, philosophical, and religious texts and thousands of years of violent conflict, The 33 Strategies of War is the I-Ching of conflict, the contemporary companion to Sun Tzu’s The Art of War.

ราคา 550 บาท

OUR BOOKS

เงียบเป็นต่อ : Quiet Impact

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

The Secret เดอะซีเคร็ต

จิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด MINDREADER

(ภาษาอังกฤษ) Make your bed

(ภาษาอังกฤษ) The Rules Of Thinking : A personal code to think yourself smarter

(ภาษาอังกฤษ) Ikigai:The japannese secret to a long and happy life

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration