(ภาษาอังกฤษ) Manifest 7 steps to live at your best life

รายละเอียด

MANIFEST is the essential guide for anyone and everyone wanting to feel more empowered in their lives. Self-development coach and ‘Queen of Manifesting’ Roxie Nafousi will show you how in just seven simple steps you can understand the true art of manifestation and learn how to create the life you have always dreamed of. Whether you want to attract your soulmate, find the perfect job or your dream home, or simply discover more inner-peace and confidence, MANIFEST will teach you exactly how to get there in just 7 steps . . . 1. Be clear in your vision 2. Remove fear and doubt 3. Align your behaviour 4. Overcome tests from the universe 5. Embrace gratitude without caveats 6. Turn envy into inspiration 7. Trust in the universe “MAY THE FREEDOM BE WITH YOU.”

ราคา 935 บาท

OUR BOOKS

Brian Tracy on The Power of Self-Confidence

จงคบค้ากับความร่ำรวย : Attribute of Money

Manifest: 7 ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนา

(ภาษาอังกฤษ) Healing is the new high

(ภาษาอังกฤษ) The Compound Effect

(ภาษาอังกฤษ) The almanack of Naval Ravikant

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration