(ภาษาอังกฤษ) How successful people think

รายละเอียด

A Wall Street Journal bestseller, How Successful People Think is the perfect, compact read for today’s fast-paced world. America’s leadership expert John C. Maxwell will teach you how to be more creative and when to question popular thinking. You’ll learn how to capture the big picture while focusing your thinking. You’ll find out how to tap into your creative potential, develop shared ideas, and derive lessons from the past to better understand the future. With these eleven keys to more effective thinking, you’ll clearly see the path to personal success.

ราคา 550 บาท

OUR BOOKS

พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว

Brian Tracy on Goals! 21 หลักการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้ผลตลอดชีวิต

ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย The Asshole Survival Guide

เงียบเป็นต่อ : Quiet Impact

อย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็น

กล้าที่จะถูกเกลียด

คัมภีร์เล่มเล็กของคนคิดใหญ่ : The Little Book of Thinking Big

วิชาความสุขที่มีสอนแค่ในฮาร์วาร์ด

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration