(ภาษาอังกฤษ) Healing is the new high

รายละเอียด

Vex developed powerful inner healing techniques to help him break free from his troubled past, heal his emotional pain and trauma, and create a new and empowering belief system. Since then, he’s helped thousands of people worldwide unlock their own healing journey. And now he’s here to help you become your own healer too.

ราคา 730 บาท

OUR BOOKS

วิชาความสุขที่มีสอนแค่ในฮาร์วาร์ด

สิบเสาหลักแห่งความร่ำรวย THE 10 PILLARS OF WEALTH

ทิ้งนิสัยไม่ดี แล้วจะมีความสุข

คนสำเร็จ เขามีนิสัยแบบไหน

ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ ช่างแม่ง The subtle art of not giving a f

(ภาษาอังกฤษ) The pivot year

กล้าที่จะถูกเกลียด

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration