(ภาษาอังกฤษ) Don’t worry 48 lessons on achieving calm

รายละเอียด

Feel your everyday stresses melt away with 48 simple accessible and achievable lessons in this beautiful mindfulness guide From the renowned Bhuddist monk and million-copy bestselling author of Zen: The Art of Simple Living Shunmyo Masuno

ราคา 790 บาท

OUR BOOKS

(ภาษาอังกฤษ) Ikigai:The japannese secret to a long and happy life

กล้าที่จะถูกเกลียด 2

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

ความลับ 5 ข้อ ที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย : The Five Secrets You Must Discover Before You Die

พูดให้ง่ายๆ คือไม้ตายของคนเก่ง

คู่มือสะกดใจคน (ฉบับปรับปรุง)

GRIT : The Power of Passion and Perseverance สิ่งที่ต้องมี…เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต

THE LITTLE BOOK OF CLARITY คุณจะคิดได้ดีที่สุด…เมื่อคุณไม่คิดอะไรเลย

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration