(ภาษาอังกฤษ) Don’t worry 48 lessons on achieving calm

รายละเอียด

Feel your everyday stresses melt away with 48 simple accessible and achievable lessons in this beautiful mindfulness guide From the renowned Bhuddist monk and million-copy bestselling author of Zen: The Art of Simple Living Shunmyo Masuno

ราคา 790 บาท

OUR BOOKS

ภาวะผู้นำ 5 ระดับ : 5 Levels of Leadership

(ภาษาอังกฤษ) THE 5 AM CLUB : Own Your Morning. Elevate Your Life.

12 rules for life 12 กฏที่ใช้ได้ตลอดชีวิต

Brian Tracy on The Power of Self-Confidence

คิดเร็ว..และช้า Thinking fast and slow

MUJI จงทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม

(ภาษาอังกฤษ) The monk who sold his ferrari

จิตวิทยาสายดาร์ก

THE LIBRARY

งานสัมมนา

บริการจัดงานสัมมนาบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ

หากคุณสนใจบริการจัดงานบรรยายสัมมนา กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานจะติดต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

seminar registration